Náš príbeh

Z prvotnej vízie, ktorou bolo robiť niečo užitočné pre svet sa stal reálny projekt, ktorý  je zameraný nielen na pomoc prírode, ale ruka v ruke aj na udržateľný rozvoj spoločnosti a na osobný rast jednotlivcov. Dôraz kladie na vytváranie dostatočných finančných rezerv pre slobodný život.  Cieľom projektu je pestovať rýchlo rastúce dreviny a dostať sa s  nimi úspešne na svetový trh s drevom. Keďže naše ekologicky pestované stromy budú rýchlym a hlavne kvalitným zdrojom vysoko ceneného dreva, po pár rokoch prinesú investorom zaujímavé príjmy. Dovtedy budú tieto stromy slúžiť ako zdroj kyslíka, budú zlepšovať stav krajiny a navyše dajú prácu miestnym ľuďom, vďaka čomu v tomto projekte nik neprehráva.  Podporovatelia projektu tak svoje investície nielen výhodne zhodnotia, ale zároveň majú možnosť postupne si vybudovať osobnú finančnú pohodu a nezávislosť. Na prepojenie a splnenie tohto cieľa firma zvolila inovatívnu platformu, na ktorej sa celý eko-biznis realizuje.  Do tejto platformy sa pripojíš kúpou prvého stromu v hodnote 20 dolárov a následne môžeš svoje portfólio rozširovať aj o ďalšie produkty, ktoré do projektu postupne pribúdajú. 

JE TO JEDNODUCHÉ - robíme to pre zelenú budúcnosť

Naším poslaním sú stromy. Pestovaním udržateľných stromových fariem v súlade s prírodou sa podieľame na zalesňovaní planéty. Sadíme rýchlo rastúce stromy, ktoré prinášajú zisk obchodným partnerom aj malým  investorom. Pôsobíme aj ako dobrovoľníci a vďaka našej nadácii sadíme stromy po celom svete. 

Sme správcom vzácneho pôvodného lesa v Južnej Amerike, vedľa ktorého sadíme naše eukalypty a akácie. Náš les nielenže zlepšuje kvalitu ovzdušia, ale vytvára aj pracovné miesta pre miestnych obyvateľov.  Toto všetko je možné vďaka spájaniu ľudí, ktorým záleží na tom, akú planétu tu zanecháme pre budúce generácie. 

Spoločne môžeme vysadiť miliardu stromov. A čo ty? Kedy vysadíš svoj prvý strom?